Geldgebrek drijft jongeren de straat op

Van 2015 tot 2017 groeide het aantal jongeren op straat met 34%. Een schokkend aantal. Bezuiningen spelen een rol, bijvoorbeeld in de GGZ. Maar ook problemen met toegang de jeugdzorg. Of het feit dat ouders gekort worden op de uitkering als een thuiswonend kind meerderjarig wordt. Veel jongeren kampen met schulden en raken van de regen in de drup.

Warm Rotterdam paginagroot in de NRC

Warm Rotterdam paginagroot in de NRC

Dit voorjaar werd Warm Rotterdam geselecteerd voor de NRC Charity Awards, samen met twintig andere ‘goede doelen’ in Nederland. Iris Schep en Daan Coelman, studenten aan de Willem de Kooning Academie, mochten daarom voor ons een mooie advertentie ontwikkelen. Deze stond 2 augustus paginagroot in de NRC.
Er kan er maar een de winnaar zijn: in Augustus won de Endometriose stichting de Charity Award. Maar de campagne heeft ons veel goeds gebracht: veel reacties zijn binnen gekomen via de website, van mensen die willen meedoen en meedenken, of die op de hoogte willen blijven van ons werk. Daar zijn we blij mee!
Iris en Daan kregen de opdracht om een advertentie te maken om de bewustwording over armoede in Rotterdam te vergroten. De Markthal trekt veel toeristen en is een geliefde plek voor ‘rijke’ Rotterdammers. Voor veel mensen is de Markthal echter onbetaalbaar. Een deel van de gewone zaterdagmarkt, aan de voet van de Markthal, moest wijken voor de komst van het nieuwe stadsicoon. De campagne toont het contrast tussen het imago van Rotterdam (hip & booming) en het ‘echte’ Rotterdam, waarin veel mensen dagelijks worstelen om rond te komen.

Iris Schep en Daan Coelman (links) en de campagne van Iris en Daan (rechts) 

Rotterdamlezing 2018: Armoede uitgesloten.

Prof. dr Derk Loorbach deelde vertelde op 7 juni in Arminius zijn verhaal over armoedebestrijding in Rotterdam. ‘We moeten stap voor stap op weg naar een ‘regime change’, samen’, aldus Loorbach. Dat is ons uit het hart gegrepen.

"Arme mensen doen domme dingen."

Hersenonderzoek laat zien dat langdurige armoede een ingrijpend effect heeft op het brein en daarmee op het cognitief vermogen. Met als gevolg dat arme mensen prima acute problemen kunnen oplossen, maar dat ze minder goed zijn in het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Het armoedebeleid moet daarmee rekening houden.
Lees hier het artikel in de Groene Amsterdammer.

Dossier armoede in NRC

Het effect van de crisis is nog steeds voelbaar. De groep ‘langdurig armen’ – zij die al vier jaar een laag inkomen hebben – groeide in 2016 met 16.000 naar ruim 400.000 personen. NRC gaat in het dossier armoede opzoek naar de vraag wat armoede in Nederland is.
Bekijk het armoededossier van NRC hier.