Een oorverdovende stilte….

Een oorverdovende stilte….

Een oorverdovende stilte ………

Het is mooi en ontroerend de jubelende reacties op initiatieven van bewoners, armoedeplatforms, Voedselbanken en sociaal ondernemers. Om mensen die kwetsbaar zijn te helpen het hoofd boven water te houden. Deze initiatieven zijn van lokale helden, sleutelfiguren in de straten, dragers van informele en formele netwerken. Mensen en organisaties, geworteld in wijken en buurten, die zich al sinds jaar en dag inzetten voor groepen die kwetsbaar zijn. Waardoor wijken en steden veerkrachtig zijn of worden. Stelt u zich de situatie eens voor dat zij er niet zijn. Dan nemen sociale en economische verschillen toe en drijven we van elkaar af. En de corona crisis maakt de kans hierop alleen maar groter.

Floris van Straaten (22 maart 2020 nrc) schreef het al. Als het virus zich eenmaal enigszins heeft genesteld in een land en het grootste deel van de bevolking aan huis is gekluisterd, manifesteren de sociale en economische verschillen zich ook in andere opzichten weer snel. Dan blijken de rijken veel beter toegerust om zich tegen de ziekte te beschermen dan armen. „De gevolgen van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid zullen erg zichtbaar zijn nog voor deze pandemie voorbij is”.

Rotterdammers die op of onder de armoedegrens leven zijn kwetsbaarder dan anderen voor de gevolgen van deze crisis. Vanwege hun positie op de arbeidsmarkt en geldproblemen, vaak ook nog eens in combinatie met gezondheidsproblemen. Blijven zij gezond, komen er coulante regelingen? Waarom mag de Hema wel 50% van de huur betalen? Dit geeft stress, veel stress. Bij Warm Rotterdam zien we dan ook dat ervaringsdeskundigen onzichtbaarder dan ooit zijn. Dat is niet goed. Want zij kunnen ons gidsen naar wat er nu voor hen nodig is. Maar het is stiller aan hun kant.

Jurrien mailde ons: ‘mijn vrouw heeft de griep verschijnselen met koorts en benauwdheid. Ikzelf voel me nog redelijk maar we hebben er beiden voor gekozen om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten voor korte boodschappen en honden uitlaten. Omdat we beiden in een categorie vallen die vatbaar is maken we ons best wel ongerust over wat er komen gaat’. Ook betreurt Jurrien dat hij zijn vrijwilligerswerk als budgetmaatje nu niet kan uitvoeren.

Ook Ellen is even gestopt met haar facebook pagina voor Rotterdammers met schulden. Mensen met vraagverlegenheid en schaamte wenden zich graag als eerste tot haar in plaats van de Vraagwijzer. Ellen de eerste hulp bij ongelukken. Maar ze heeft er nu de energie niet voor. Zij vertelde nog: Vandaag liep ik zoals iedere woensdag mijn havenloods krant. En deurwaarders nou die doen hun werk gewoon. Envelop in de bus en dat is het. Heb hem aangesproken of hij wel een warm gevoel heeft. Hij keek me aan en zei hoezo. Ik vroeg of deze brief het belangrijkste is in deze tijd. Het antwoord: het is mijn werk. Ik zei nou dan kun je het Warm keurmerk incasseren op je buik schrijven’. En ook zij, een krachtige tante, maakt zich zorgen over wat komen gaat.

Functowicz schreef (Groene Amsterdammer 19 maart 2020 Even niet naar Ikea) over de aanpak van het corona virus. ‘Er is meer kennis nodig dan van virologen en epidemiologen. We moeten afstappen van het model dat de wetenschap spreekt en de politiek het op basis daarvan uitvoert. We hebben kennis uit de realiteit nodig om te voorspellen wat het gevolg gaat zijn van de huidige maatregelen’

We zien een parallel voor de aanpak van armoede en schulden. Ervaringskennis is er voldoende. Laten we er veel moeite voor doen om achter de voordeur te komen en te luisteren. Zoals Stichting Mait nu doet. Juist nu.

Sssstttt ……. Warm Rotterdam luistert.

Dames en heren bestuurders, politici en ambtenaren luistert u mee?

Programmateam Warm Rotterdam

3 april 2020

Een Warm Rotterdam is humaan

Een Warm Rotterdam is humaan

De roep om een Warm Rotterdam is in deze weken urgenter dan ooit. Lege schappen in de winkels vanwege hamsteren, gesloten markten en dreigende energie afsluitingen. Ervaringsdeskundigen van Warm Rotterdam zetten op papier wat ze meemaken en dat doet pijn. Joanna bijvoorbeeld schrijft:

‘’Ik snap dat mensen zich zorgen maken en voor hun gezin willen zorgen. Maar IK ook …. Ondertussen hebben mensen die hamsteren eten voor een heel weeshuis. Ik kan nog geen pak melk kopen voor mijn kind en ben afhankelijk van de Voedselbank. Ik ben een student. Ik kan geen honderden euro’s over de toonbank gooien. Wat moet je met 10×40 eieren, wat moet je met 30 pakken melk ……?’’

Haar oproep is laten we rekening met elkaar houden en onze medemenselijkheid tonen. Joanna maakt zich druk over het egoïsme van mensen. Want mensen die in armoede en met schulden leven ervaren keer op keer uitsluiting. Je komt er niet in op de arbeidsmarkt, niet op de huizenmarkt en in de supermarkt grijp je ernaast omdat mensen met meer geld je voor zijn geweest.

Eén van de partners (energieleverancier) van Warm Rotterdam vertelt dat collega organisaties extra terughoudend zijn met het afsluiten van de levering van energie. Vooral voor jongvolwassenen die ZZP-er zijn en flexibele contracten hebben neemt de kans op afsluitingen toe omdat inkomsten nu wegvallen. Dit is een héél kwetsbare groep. Het contactpersoon signaleert dat nu zelfs de netwerkbeheerders zich soepeler opstellen

Het begint er op te lijken dat bedrijven extra maatregelen nemen om humaner om te gaan met klanten die kwetsbaar zijn. De genoemde energieleverancier voert al jaren een Warm beleid uit. Dit houdt in dat zij investeren in de relatie met klanten door zich te verdiepen in wat de redenen voor betalingsproblemen zijn. En….. helpen of geven advies hoe deze aan te pakken. Het is eigenlijk heel simpel en hun geduld is een schone zaak.

Maar waarom is een corona-crisis nodig voor medemenselijkheid? Laten we afspreken  dat de lessen van deze tijd een duurzame opvolging krijgen. Dat een humane bejegening van mensen die kwetsbaar zijn de Warme norm wordt.

‘’Zodat iedereen lekker kan slapen vannacht en de spiegel niet hoeft te worden afgedekt’’ aldus Joanna.

Warm Rotterdam houdt de komende tijd mensen die in armoede leven goed in de gaten.

18 maart 2020

Het team van Warm Rotterdam