Een goed gesprek over SROI

Een goed gesprek over SROI

Laten we eens een goed gesprek voeren over SROI. Over wat? Dat bedoel ik: welke Rotterdammer weet nou wat SROI is? We hebben het over de Social Return on Investment. Een goede Nederlandse term is er niet eens voor. En toch gaat het over iets wat ons allemaal aangaat. SROI, of de SR-verplichting, gaat over de verplichting die bedrijven aangaan om wanneer zij een opdracht van de overheid krijgen, werk te creëren in de stad voor mensen die dat nodig hebben. Bedrijven die bijvoorbeeld een opdracht krijgen van de stad Rotterdam, zijn verplicht om een percentage van de som van die opdracht te gebruiken om arbeidsplaatsen te creëren of mensen op te leiden. Het doel van de regeling is om werkgelegenheid te creëren in de stad.

Tot zo ver klinkt het goed nietwaar: het bedrijfsleven wordt actief verantwoordelijk gemaakt voor de werkgelegenheid in de stad. Waarom heb ik hier niet eerder van gehoord, hoor ik u denken. U bent niet de enige: vraag het uw buurvrouw, de bakker, de wijkagent of gewoon iemand op straat en ik denk dat niemand u kan vertellen waar het over gaat. Het probleem is dat dit niet alleen voor u en mij geldt: zelfs de bedrijven die de opdrachten krijgen weten niet altijd waar de SR-verplichting over gaat en wat zij daarvoor moeten doen.

Daardoor kan het gebeuren dat in minder dan de helft van de gevallen dat een bedrijf een SR-verplichting heeft, hier ook aan wordt voldaan. De gemeente Rotterdam heeft de capaciteit om 3000 fte aan banen te creëren met behulp van de SR-verplichting. Hiervan worden er 1121 gerealiseerd, waarvan het merendeel bestaat uit stages voor MBO leerlingen. Nou vind ik het ook heel belangrijk dat MBO-leerlingen een relevante stage lopen, maar een stage is geen werkgelegenheid. Rotterdammers staan te springen om werkgelegenheid. In februari van dit jaar, voor de corona crisis dus, zaten er 35.292 mensen in de bijstand. Daaronder bevinden zich ook gezinnen, waar kinderen in opgroeien. Post-corona is dit aantal alleen maar gestegen. Met 3000 fte los je dat niet op, maar alle beetjes helpen.

Alle cijfers over de handhaving van de SROI regeling zijn na te lezen in het rapport “Een opdracht voor de stad” uit 2019 van de Rotterdamse rekenkamer. Maar waarom weet ik dat niet, hoor ik u nu denken. Waarom staat er over zo’n belangrijk onderwerp, wat ons allemaal betreft, niet een paginagroot artikel in de krant? U denkt het, ik zeg het. De realiteit is dat het gewoon een te complex onderwerp is om een gesprek over aan te gaan. Rijnmond praat er niet over, het AD schrijft er niet over, dus u en ik horen er niet over.

De komende tijd wil ik met u het gesprek over SROI hebben. Door te laten zien hoe hard we banen nodig hebben in de stad, door te laten zien welke successen bedrijven hiermee behalen en door te laten merken dat u en ik het belangrijk vinden. Samen kunnen we een boodschap uitzenden naar de overheid en het bedrijfsleven:: maak werk van SROI!

Mireille van den Berg, projectleider Warm Rotterdam Werkt

Schuldenaren worden ziek van in hun nek hijgende incassobureaus.

Schuldenaren worden ziek van in hun nek hijgende incassobureaus.

Steeds meer Rotterdamse huishoudens kampen met forse schulden. Eigen schuld? Lang niet altijd. Schuldeisers en incassobureaus die boete op boete stapelen, dragen bepaald niet bij aan de oplossing. Veel mensen komen zo alleen maar dieper in de problemen. Kap daarmee, zegt stichting Warm Rotterdam die een keurmerk Warm Incasseren introduceert.

Dat schuldeisers hun uiterste best doen om betalingsachterstanden te innen, kun je ze moeilijk kwalijk nemen. Maar aan de manier waarop valt nog veel te verbeteren. Schuldenaren begraven onder de ene na de andere aanmaning, om vervolgens de deurwaarder op hen af te sturen, heeft in ieder geval weinig nut, zo ontdekte woningcorporatie Havensteder. Mensen maken de post niet meer open, trekken de gordijnen achter zich dicht en wachten op het onvermijdelijke: een persoonlijk faillissement of een huisuitzetting”, vertelt woordvoerder Bianca Bakvis.Zo’n uitkomst is voor niemand leuk. ,,Het levert onnodige stress op bij schuldenaren die wel willen, maar niet kunnen betalen. En ook onze mensen krijgen er buikpijn van. Niemand vindt het leuk om een jong gezin op straat te zetten.”

Armoedegrens

Bovendien kan de woningcorporatie in zo’n geval alsnog naar zijn centen fluiten. ,,Rotterdam telt zo’n honderdduizend mensen die op of onder de armoedegrens leven. Een of twee maanden huurachterstand, met alle bijkomende incassokosten, valt voor deze groep nog amper in te halen.”Daarom besloot Havensteder, een jaar of drie geleden, hun incassobeleid radicaal om te gooien. Sindsdien zitten ze huurders een stuk dichter op de huid. Heb je de eerste van je maand de huur nog niet overgemaakt? Dan krijg je de dag erop een belletje: of er iets aan de hand is, en of ze kunnen helpen?

Beschamend verdienmodel

Voor de stichting Warm Rotterdam reden genoeg om de woningcorporatie het eerste certificaat van hun nieuwe keurmerk ‘Warm Incasseren’ uit te reiken. Deze denktank, bestaande uit ervaringsdeskundigen, maar ook partners uit de stad die de buik vol hebben van de verdienmodellen gangbaar in de incasso-industrie, begint nu voet aan de grond te krijgen in Rotterdam. 

Het keurmerk is een hulpmiddel voor bedrijven om hun incasso humaan in te richten. En komt wat betreft Annemarieke van Egeraat  van Warm Rotterdam geen minuut te laat. ,,In het kielzog van corona voltrekt zich een enorme economische crisis. Deze mensen helpen het hoofd boven water te houden, is een van onze belangrijkste speerpunten.”

Vaste lasten

Dat Havensteder zich daartoe nu gecommitteerd heeft vervult haar met trots. ,,Elke maand de huur kunnen betalen, is voor veel mensen de eerste zorg. Daarna komen de andere vaste lasten: gas, water en licht, de zorgverzekering en natuurlijk zorgen voor voldoende eten en drinken.”

Van Egeraat: ,,Veel mensen nu, maar ook al pre-corona, leven niet; ze overleven slechts. En velen van hen worden letterlijk ziek van alle in hun nek hijgende incassobureaus. Kortom, een beetje meer coulance vanuit schuldeisers zou hen sieren.”

Haar hoop is dat ook bedrijven als Ziggo, Evides en de Belastingdienst het keurmerk gaan omarmen.”

https://www.ad.nl/rotterdam/schuldenaren-worden-ziek-van-in-hun-nek-hijgende-incassobureaus-maar-het-kan-ook-anders~a29ae8bb/?fbclid=IwAR2_hoy95eNT13bpUK4exlLkqKuFLvfhV3H98PPe3cKkbaFhk-baCopvMNA