Een goed gesprek over SROI met Wouter Vos        van de Rebelgroup

Een goed gesprek over SROI met Wouter Vos van de Rebelgroup

In dit filmpje komt Wouter Vos van de Rebelgroup aan het woord. Hij vertelt over het Rikxplatform. Dat is een platform waar sociaal ondernemers en bedrijven met een SROI verplichting elkaar kunnen vinden. De sociaal ondernemers kunnen op dit platform hun projecten presenteren en hierbij aangeven welk bedrag zij nodig hebben om te starten. Bedrijven met een SROI verplichting kunnen vervolgens op het Rikxplatform investeren in deze projecten.

Op die manier snijdt het mes aan twee kanten en kunnen sociaal ondernemers die via scholing en werk de kansen van mensen die moeilijk aan een baan komen vergroten, dit doen dankzij de investering van bedrijven. Deze bedrijven investeren in maatschappelijke impact en ze kunnen deze investering op het Rikxplatform één op één afschrijven van hun SROI verplichting.

Voor Warm Rotterdam een reden om hier aandacht aan te besteden. De Rikx is een oplossing voor alle bedrijven die hun SROI verplichting niet (volledig) zelf kunnen of willen invullen of voor bedrijven die serieus impact willen maken. De sociale ondernemers op het Rikxplatform kunnen namens deze bedrijven mensen scholen, uit de schulden halen en aan een baan helpen!

Op dit moment is de Rikx nog een pilot in de gemeente Rotterdam. Bedrijven kunnen zich melden om te investeren: er zijn nog verschillende projecten van sociaal ondernemers op het platform die investeerders zoeken.

Meer informatie: www.rikxplatform.nl

Warm Rotterdam heeft jou nodig!

Warm Rotterdam heeft jou nodig!

Foto: Theo de Man

Deze zomer is Warm Rotterdam begonnen met een missie om Social Return on Investment (SROI) dichter bij de mensen te brengen, open te breken en uit de beleidshoek te halen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het een bestaand instrument is met een wettelijke verplichting en je creëert er banen mee voor mensen die hier anders moeilijk aankomen. Met andere woorden: bedrijven moeten banen creëren voor de mensen die dat nodig hebben. Bingo! Kat in het bakje: dit is wat we willen toch?

Deze zomer is Warm Rotterdam begonnen met een missie om Social Return on Investment (SROI) dichter bij de mensen te brengen, open te breken en uit de beleidshoek te halen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het een bestaand instrument is met een wettelijke verplichting en je creëert er banen mee voor mensen die hier anders moeilijk aankomen. Met andere woorden: bedrijven moeten banen creëren voor de mensen die dat nodig hebben. Bingo! Kat in het bakje: dit is wat we willen toch?

In de gesprekken met bedrijven en organisaties die zich hier mee bezig houden, vielen de volgende zaken op:

 • Alle bedrijven willen aan hun social return verplichting voldoen. Er zat in de gesprekken die zijn gevoerd, er geen één tussen die dat niet wil.
 • De grotere bedrijven die ervaring hebben met SROI en vaak ook de grote bedragen moeten investeren, denk aan bouwbedrijven en wegenbouwers, hebben vaak al een goede regeling voor social return. Soms hebben ze een interne dienst hiervoor opgezet of werken ze samen met partners die dit voor hen organiseren.
 • De bedrijven die dit goed geregeld hebben, intern of extern, zijn ook gericht op het creëren van duurzame werkgelegenheid. Er worden dus echt banen gecreëerd voor mensen die ook na afloop van de opdracht in dienst blijven of met relevante werkervaring op zak doorstromen naar een ander bedrijf wat hen in dienst neemt.
 • De mensen die dankzij social return duurzaam aan het werk zijn gekomen, hebben opmerkelijk assertief gedrag vertoond. Ze hebben vaak zelf een grote rol gespeeld in het verwerven van hun vacature of hebben gebruik kunnen maken van hun netwerk.

En nu wordt het tricky, want deze opsomming is geweldig en precies wat we bedoelen, maar toch wringt het, want:

 • Wat nou als je zelf niet zo’n groot netwerk hebt, of assertief genoeg bent om bij de juiste mensen te vragen naar een baan die is ontstaan uit de SROI verplichting?
 • Wat nou als je helemaal niet weet wat dat is?
 • Wat nou als je het aan de verkeerde mensen vraagt?
 • Wat nou als bedrijven zelf niet weten hoe ze aan hun social return verplichting moeten voldoen omdat het bedrag te klein is om er een baan mee te creëren of zelf geen vacatures hebben die passen bij de mensen die in het kader van social return aan een baan worden geholpen?

Dit is echt de grote uitdaging als het gaat om social return, want juist mensen die moeilijk aan het werk komen, missen dit netwerk, zijn laaggeschoold en weten niet hoe ze met hun casemanager van de gemeente, het gesprek over SROI moeten aangaan. En: vaak weet die casemanager het ook niet! Juist de mensen die dit het hardste nodig hebben, krijgen zo de minste kansen

De bedrijven met een grote SROI verplichting hebben hun zaken vaak wel op orde, maar er kan ongelofelijk veel worden bereikt als we bedrijven met een kleine SROI verplichting kunnen koppelen aan organisaties en sociaal ondernemers die namens hen aan duurzame werkgelegenheid kunnen werken. Heel veel sociaal ondernemers leiden mensen die niet of moeilijk aan het werk komen op en bieden hen zelf een baan of begeleiden de uitstroom naar werk elders (kijk ook eens op www.roffabriek.nl). Via zogenaamde compensatieorders kunnen bedrijven met een kleine SROI verplichting deze verleggen naar een sociaal onderneming die daar bijvoorbeeld een opleiding of onderwijs mee financiert, of iemand mee aan een baan helpt. Inkoop bij deze sociale ondernemers valt vaak ook onder de SROI verplichting.

Daarnaast heeft Warm Rotterdam de laatste maanden een aantal interessante organisaties ontmoet die innovatieve oplossingen hebben voor bedrijven om hun MVO-beleid mee vorm te geven of aan hun SROI verplichting te voldoen. Op de website van Warm Rotterdam zal hier een overzicht van worden gemaakt.

En nu hebben wij jullie nodig:

 • om deze blogs weer te delen binnen je eigen netwerk
 • tips te geven over interessante oplossingen voor SROI
 • je eigen ervaringen met het creëren van werkgelegenheid of werken in een SROI-baan te delen.

Mireille van den Berg, Projectleider Warm Rotterdam Werkt

Warm Rotterdam zoekt Warme Meedenkers

Warm Rotterdam zoekt Warme Meedenkers

Op dit moment heeft 25% van de Rotterdamse huishoudens het financieel zwaar en eén op de vier kinderen groeit op in een gezin dat in armoede leeft. Er is geen enkele andere grote stad in Nederland waar de sociale- en financiële armoede zo groot is als in Rotterdam.

Met ervaringsdeskundigen en partners, zet Warm Rotterdam (www.warmrotterdam.nl) zich in om de situatie van Rotterdammers die in armoede leven of schulden hebben te verbeteren. Zodat het aantal mensen dat in armoede leeft, afneemt. We zeggen ‘nee’ tegen het verdienen aan mensen met schulden. We stoppen met het uitsluiten van mensen die in armoede leven op de arbeidsmarkt.

Warm Rotterdam luistert naar Rotterdammers die in armoede leven. Ervaringsdeskundigen adviseren het programma, zij weten waar het over gaat. De kennis & kunde van ervaringsdeskundigen is de basis van het programma. Warm Rotterdam wil de groep ervaringsdeskundigen graag uitbreiden. We kunnen altijd warme meedenkers gebruiken. Binnen ons project ‘Je doet ertoe’ vormen ervaringsdeskundigen een community voor het verhaal van Rotterdammers, voor advies en aanbevelingen. Ook zijn ervaringsdeskundigen uitvoerders van de projecten bij Warm Rotterdam. Dit betekent dat niet de overheid en de instanties – maar de Rotterdammers in armoede en schulden – zelf bepalen hoe er over armoede en schulden gesproken wordt en wat de beste aanpakken zijn. Warm Rotterdam praat niet over, maar mét Rotterdammers. Ongeveer eens per maand zijn er face-to-face ontmoetingen, werkgroepen komen een keer per twee weken bijeen. We werken volgens de coronarichtlijnen en reiskosten worden vergoed. Digitaal meedenken is ook prima.

Wat doet Warm Rotterdam in de praktijk?

Kort geleden is door ervaringsdeskundigen  het Keurmerk ‘Warm Incasseren’ uitgereikt aan woningcorporatie Havensteder.  Door het keurmerk Warm Incasseren te behalen, laten organisaties en bedrijven zien het hart op de goede plek te hebben en actief bij te dragen aan het verminderen van de schuldenlast van Rotterdammers door hun incassoprocessen humaan in te richten

Ook zetten ervaringsdeskundigen een Schuldenforum op, waar Rotterdammers anoniem en laagdrempelig met hun vragen over schulden terecht kunnen. Daarnaast werken wij er hard aan om een verzameling van veel voorkomende  bezwaarschriften op onze website te plaatsen. Als voorbeeld voor iedereen die met een deurwaarder te maken heeft of problemen heeft met de Belastingdienst. Ook werken wij aan een informatieboekje voor Rotterdammers met schulden. Dit alles onder het motto Eerste hulp bij schulden.

Oproep aan Warme Meedenkers

Warm Rotterdam is op zoek naar ervaringsdeskundigen met kennis en ervaring over leven in armoede en/of met schulden. Wil je je kennis en kunde delen bij onze bijeenkomsten of digitaal adviseren? Heb je goede ideeën over hoe we de gemeente en de politiek kunnen beïnvloeden, over communicatie strategieën en goede aanpakken. Zo ja én woon je in Rotterdam MELD JE AAN. Neem contact op met Marsha de Koning-Man, Projectleider ‘Je doet ertoe’ bij Warm Rotterdam. Stuur een e-mail naar mdkm@warmrotterdam.nl

Everyday heroes

Everyday heroes

Een goed gesprek over SROI met Niels Agterberg van www.everydayheroes.com. Deze stichting legt de verbinding tussen bedrijven met een SR-verplichting en mensen die ondersteuning nodig hebben om een baan te vinden. Dat doen ze onder andere door sociale ondernemers te ondersteunen die deze mensen kansen bieden om aan het werk te gaan.

In het onderstaande filmpje legt hij uit hoe dit werkt en hoe bedrijven met een SR-verplichting bij Everyday heroes certificaten kunnen kopen waarmee ze hieraan voldoen. Ben jij sociaal ondernemer en zoek je financiële ondersteuning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen: https://www.everydayheroes.com/doe-een-aanvraag

Alles is werk

Alles is werk

Vraag kinderen wat ze willen worden later als ze groot zijn en ze beginnen over hun droombaan. Vraag volwassenen wie ze zijn en ze vertellen je wat ze doen. Dat is wat werk betekent voor mensen. Het is meer dan arbeid in ruil voor geld. Het is een identiteit, het zijn collega’s het is je netwerk, je vrienden, je ontmoet er je partner en je zorgt ermee voor je gezin. Met werk voorzie je in je zelfstandigheid, je waardigheid en ben je een voorbeeld voor je eigen kinderen.

Het niet hebben van werk betekent automatisch dat je dromen hebt moeten laten varen, dat je geen identiteit hebt als schilder, automonteur, boekhouder of eigen baas. Mensen zullen niet naar jou toe komen met vragen waar alleen jij antwoord op hebt. Je zult de dagelijkse contacten van collega’s missen en contacten leggen met anderen gaat moeilijker.  Voor het onderhoud van je gezin ben je afhankelijk van anderen, van de staat, en er zullen genoeg momenten zijn waarop je duidelijk gemaakt wordt dat je jouw inkomen niet zelfstandig verdient. Hoe kunnen je kinderen tegen je op kijken, hoe kan je zelf nog trots zijn op wat je hebt bereikt?

Werk is meer dan wat je doet en wie je bent en toch accepteren we dat zoveel mensen in Rotterdam in deze positie zitten. De mensen die ik de afgelopen jaren heb kunnen ondersteunen om aan een opleiding of werk te beginnen, geven allemaal hetzelfde aan: trots! Ze zijn vervuld van trots en zijn blij dat ze thuis kunnen komen van hun werk en hun kinderen kunnen vertellen wat ze gedaan hebben die dag. Die kinderen zijn sowieso al de reden van hun bestaan: al die vrouwen die mij vertellen hoe hun kinderen VWO en gymnasium doen, bij de bank werken, opvallend vaak in het buitenland werken (wereldburgers!) of een eigen bedrijf hebben. Ze leven via hun kinderen, hebben alles opgegeven om te zorgen dat hun kinderen het goed hebben. Dat ze een goede opleiding kunnen volgen, een goede baan krijgen en kansen krijgen in het leven.

Zo belangrijk is werk dat mensen er hun land voor verlaten, hun leven lang hard werken voor laag loon om te zorgen dat hun kinderen het beter krijgen. Iedereen die ik spreek zegt het en iedereen die werk heeft weet het. Het is hoog tijd dat we werk als een recht gaan beschouwen in plaats van als een plicht: ieder mens heeft het recht om zich te ontplooien, om zijn dromen na te streven en waardig voor zichzelf en voor zijn gezin te zorgen. Als we werk zo benaderen, dan is het een kleine stap naar accepteren dat werk niet altijd betaald werk hoeft te zijn. Zorgen voor een ander, de buurt een beetje mooier en veiliger maken, zorgen dat jongeren kunnen sporten en gezonde maaltijden koken voor de wijk: allemaal werk. Een investering in je samenleving om hier een minimaal leefbaar loon tegenover te stellen en een waanzinnige bezuiniging op alle controle die de overheid doet.  Wat wil jij worden later als je groot bent?